Høringssvar fra Bente Ovnerud

Dato: 15.12.2020

At covid-19 vaksinen skal inn i det nasjonale vaksineprogrammet virker meget forhastet da vi ikke kjenner langtidsvirkningen. Så er høringsfristen også meget forhastet og ikke et demokrati verdig. All vaksinering bør være frivillig.