Høringssvar fra Eirik Værnes

Dato: 14.12.2020

Nei. Ikke ta fra fastlegene muligheten til å velge selv.