Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 113735

Dato: 14.12.2020

Uaktuelt dersom det vil sei at leger er pliktig å vaksinere sine pasienter. Dersom der kun er snakk om å tilby, og at der er greit å seie nei til vaksinasjon er det vel greit.