Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 100946

Dato: 14.12.2020

Det må gjøres klinkende klart at vaksinen det er snakk om er frivillig og kun frivillig. Ingen skal føle press for å la seg vaksinere for en sykdom som de aller fleste knapt nok blir syk av. En så fersk vaksine skaper også en utrygghet for bivirkninger som må aksepteres.