Høringssvar fra Majorstuen legesenter

Dato: 11.12.2020

Viser til høringssvar fra Frogner Helsesenter. Vil bare støtte dette utspillet fullt ut.

Et forslag er at man kan bruke allerede eksiterende teststasjoner for covid 19 , til å gjernnomføre massevaskinasjon.

Fastlege kontor er lite egnet til å kunne gjennomføre dette

Bengt Wedén

Majorstuen legesenter