Høringssvar fra Elin Margaret Kauffeldt Hennig

Dato: 15.12.2020

Vaksinasjonstyper mot Covid.19 er ikke utprøvd på testpersoner før de slippes på markedet. Det finnes heller ikke vitenskapelige publikasjoner som viser at vaksinene ikke har alvorlige bivirkninger. Den alminnelige befolkning skal nå bli ufrivillige testpersoner på vaksiner som ikke er utprøvd. I Norge er 1/6 dels promille av befolkningen døde med Covid-19. Disse personene hadde sannsynligvis andre sykdommer som utgjorde en allerede svekket helse. I en befolkning overlever mer enn 99% av befolkningen infeksjon med Covid-19. De som dør av eller med Covid-19 har allerede svekket helse, kardielt eller respiratorisk, eller et allerede svekket immunforsvar. Legemiddelindustrien har konkurrert om utvikling av en vaksine mot Covid-19. Vaksinene er sluppet på markedet uten et gjennomført og kontrollert testprogram på mennesker. Det er totalt uetisk å la befolkningen i et land være testpersoner på u-utprøvde vaksiner. Det er enda mer u-etisk å tvinge befolkningen i et land til å være testpersoner på de samme u-utprøvde vaksinene. Det er ikke ønskelig med diktatoriske prinsipper i en demokratisk verden.