Høringssvar fra Helge Bryhni

Dato: 15.12.2020

Jeg stiller meg avvisende og sterk kritisk til den utlyste høring med forslag til endringer i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram – vaksinasjon mot covid-19.

Først og fremst mener jeg det er helt urimelig å gi dette innspillet en så kort høringsfrist. Den gjeldende ordlyden i lovverket er mer enn tilstrekkelig for å sikre en god folkehelse og samtidig ivareta legens rolle overfor pasienten. Den foreslåtte endringen problematiserer legens fortrolige posisjon og vil i mange tilfeller påvirke både legens og pasientens rolle, funksjon og relasjon.

Det finnes mange svært bekymringsfulle forhold ved vaksine-utviklings-racet som nå pågår mellom verdens mektigste legemiddelforetak. Viktige hensyn og grunnleggende forskningsrutiner brytes over en lav sko for å sikre seg enorme leveranse-avtaler med garantert profitt. Legemiddelutvikling burde være en nøysommelig virksomhet der man sikrer at produktene holder mål og ikke går på akkord med sikkerheten. Ingen kan med hånden på hjertet påstå at det er situasjonen som vi nå er vitne til, en situasjon som har alle ingredienser til å ende opp som en komplett katastrofe. La oss ikke tvinge våre fastleger til å presse på sine pasienter en så risikabel vaksine. La oss heller ta et pust i bakken, la vaksinene testes på alle tenkelige vis, innvente peer-review/fagfelle vurdering av artklene og for all del opprettholde seriøsiten som har vært legevitenskapens signum. Vi har for mye å tape på å legge dette presset på legestanden. I denne saken er vi nødt til forkaste lovforslaget med en klar og tydelig stemme.

Jeg sier nei!

Vennlig hilsen

Helge Bryhni