Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 339445

Dato: 13.12.2020

Jeg vil at vaksinering mot covid19 blir frivilig