Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 352225

Dato: 14.12.2020

Jeg er uenig i at må skal endre vaksinasjonsloven. Der er viktig at vaksinasjon mot Covid-19 er frivillig. Man vet ikke hvilke bivirkninger en sånn vaksine har etter så kort utprøving. Dessuten er Corona sykdom der veldig få blir veldig syke