Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 118121

Dato: 15.12.2020

Nei, den er ikke testet ut lenger enn 3 måneder. Fins inget grunnlag for å kunne godkjenne det.