Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 936913

Dato: 11.12.2020

Vaksinering MÅ være frivillig for alle !

Vaksiner kan gi alvorlige bivirkninger, jeg har selv en datter som ble alvorlig syk av HPV vaksinen, hun kollapset etter tredje injeksjon, og ble helt sengeliggende i 4,5 år i mørkt og lydisolert rom. Hun var bare 12 år da første av tre injeksjoner med Gardasil ble satt. I dag er hun 21 år og har kun gått barneskole, det sier noe om alvorlighetsgraden. Hun sover fortsatt mellom 15-17 timer av døgnet, men klarer å være oppgående nå, men er stort sett husbunden. En tapt ungdomstid, mistet venner og muligheten til å ha et sosialt liv, et liv på vent, alt dette på grunn av en vaksine ! Nå går det mot ufør i en alder av 21 år !