Høringssvar fra pettersteen@hotmail.com

Dato: 15.12.2020

Fristen må forlenges. Ingen instanser rekker og fagfellevurdere saken på en så ekstremt kort høringsfrist!