Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 177830

Dato: 12.12.2020

Dette kan bli brukt mot sin hensikt og missbrukt til tvangs vaksinasjon , det er nok best å la de som ønsker ta vaksine uten offentlig lover eller press fra offentlige sytemer. Dette er en linje som ikke burde krysses og som ville kunne åpne for langt mer krenkende tiltak mot enkelt personer og utsatte grupper.