Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 657307

Dato: 14.12.2020

Nei til dette. Min kropp min rett til å bestemme. Vil også ha full rett til å bestemme over mine barn under 18. Bør være frivillig. Sikkert mange nok som er så redd at de går for å være forsøkskanin.