Høringssvar fra Theresa Stenersen

Dato: 14.12.2020

NEI. Jeg, som menneske og samfunnsborger, samtykker ikke til dette. At det fremmes forslag til saker som overkjører grunnloven og menneskerettighetene og dermed i seg selv er forsøk på ulovlig og uetisk overgrep mot folket og landet er både svært urovekkende og helt uakseptabelt.

Totalt uakseptabelt er det også at samfunnskritiske saker som kan ha så dyptgående konsekvenser for så mange mennesker, der det i kjernen av saken mangler tilstrekkelige vitenskapelig belegg eller samtykke fra de det måtte angå, legges ut for høring med så kort frist- uten at dette varsles om på omstendig vis slik at alle det vil kunne angå (altså alle som bor i landet) får det med seg og at det kan tas opp til offentlig debatt i forkant.