Høringssvar fra Angelique Prick

Dato: 15.12.2020

Nei til tvangsvaksinering. Pasientfriheten må respekteres.