Høringssvar fra Anna Thesen

Dato: 12.12.2020

Fristen må forlenges. Ingen instanser rekker og fagfellevurdere saken på en så ekstremt kort høringsfrist!