Høringssvar fra Jan Erik Haugstad

Dato: 15.12.2020

Dette er ikke greit. Tvang driver de med i Nord-Korea og slike steder, ikke i Norge...

De kan sette vaksinen på de som vil, og forsøke å påvirke folk til å ta vaksinen, men tvang bør ikke forekomme.