Høringssvar fra Hege Bjørnsen

Dato: 15.12.2020

Det er av stor viktighet at ingen leger blir pålagt, ved tvang, å vaksinere innbyggere. Det kan lett missforstås som det stå nå.