Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 168533

Dato: 15.12.2020

Eg syns kvar enkelt skal få bestemme om ein skal vaksinert seg - fastlegen bør ikkje kunna pålegga nokon å ta nokon som helst vaksine. Dette bør kvar enkelt få bestemma sjølv.