Høringssvar fra Atle Borgersen

Dato: 14.12.2020

Ikke interessert i en endring i vaksinasjonsprogrammet.