Høringssvar fra Johnny Winterthun

Dato: 12.12.2020

Jeg reagerer på at en høring med så stor inngripen i folks helse, samt mulig potensiell videre overtramp mot folks grunnlovsfestede rettigheter, blir sendt ut med så kort høringsfrist.

Det vil i dette tilfellet kunne medføre at mange, ikke minst leger og andre fagprsoner, ikke vil bli klar over høringen før fristen til å angi en mening er ute. Dette er ikke minst kritikkverdig av innsender, fordi dette vaksineprogrammet legger et stort press på legene om å gjennomføre vaksiner som både mange leger og forskere stiller seg kritiske til, en vaksine som kan ha flere skadelige virkninger på de som tar vaksinen.

En slik kort høringsfrist i en så viktig sak forbindes ofte med at innsender, i dette tilfellet Regjeringen, ikke ønsker at kritisk helsepersonnell og andre skal få mulighet til å få komme med innsigelser før forslaget bankes gjennom som lov.

Høringsfristen bør i et slikt tilfelle være på minst 2 uker.