Høringssvar fra PDK Stange

Dato: 15.12.2020

Høringssvar fra PDK Stange:

PDK Stange er i mot tvang. Individet har rett til selv å bestemme over eget liv og egen kropp. Vaksiner er designet for å forhindre utbrudd hos den som er vaksinert. De forhindrer ikke at vaksinerte kan være smittebærere. Disse vaksinene er fortsatt uprøvde, og de som velger å ta dem, skal få gjøre det med all tilgjengelig informasjon og vitende om at de er delaktige i utprøvingen av vaksinen.

La fastlegen fortsette å være en vi kan ha full tillit til. En fastlege som vi kan søke råd, hjelp og støtte hos. Ikke la fastlegen bli et rapporterende kontrollorgan. Taushetspliken skal fortsatt gjelde.