Høringssvar fra Tobias Alexander Tjørstad

Dato: 15.12.2020

Dette er jeg imot.

kan ikke tvangsvaksinere en befolkning uten noen forbehold om bivirkninger.

Vi lever i Norge, dette bør man stå fritt selv til å velge selv