Høringssvar fra Jon Ola Gjermundsen

Dato: 14.12.2020

Jeg synes ikke det er riktig at fastlegene pålegges å bidra til at egne listeinnbyggere blir vaksinert mot covid-19.