Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 567882

Dato: 14.12.2020

Jeg er helt imot enhver form form tvang hva vaksinering angår. Dette gjelder også for å bruke fly-tog-buss, oppsøke offentlige plasser eller kjøpesenter og butikker.

Fastleger skal ikke spørre pasienter om de vil vaksineres. Ethvert ønske om å bli vaksinert må komme fra pasienten selv.