Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 133518

Dato: 15.12.2020

Mange velger fastlege basert på den tilliten de har til vedkommende.

Skal fastlegene nå tvinges til å selektere fastpasienter til vaksinering, vil selvfølgelig pasientene ha tillit til legens vurdering. Dette kan bli en stor belastning for de legene som er inneforstått med den faktiske eksperimentelle naturen til denne vaksinen.

Vi snakker her om en type vaksine som aldri tidligere har blitt frigitt for bruk på mennesker. På denne måten vil fastlegene, etter å ha foreslått bestemte pasienter til vaksinering, bli gjort medskyldige i og måtte stå til ansvar for mulige, alvorlige - i verste fall livsødeleggende bivirkninger. Dette er bivirkninger som vi erfaringsmessig vet at kan bli konsekvensen.