Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 116433

Dato: 15.12.2020

Tvangsvaksinering er ingen god ide.