Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 165445

Dato: 12.12.2020

Vi kan ikke ha det slik i et demokrati at en regjering og storting skal påtvinge sin egen befolkning . Tvang.

Dette er u demokratisk .

Det er privat invaderende.

Det er å frata befolkningen sin egenverdi.

Det er direkte skammelig at tanken i det fulle og hele er kommet opp..