Høringssvar fra Thomas Fuglesen

Dato: 15.12.2020

Jeg er svært kritisk til den nye ordlyden som virker til å legge til rette for å ikke lenger «tilby» vaksine men istedet å kun «gjennomføre» vaksinasjon.

Som de fleste oppegående mennesker håper jeg at vaksinasjon og riktig bruk av medisiner kan gjøre hverdagen med corona trusselen tryggere for folk flest.

Det vil dog alltid være skepsis i befolkningen til en ny og hurtig utviklet vaksine, og derfor må være opp til hver enkelt innbygger om han/hun vurderer fordelene ved vaksinen til å oppveie usikkerheten rundt mulige bivirkninger i et så tidlig stadie.

Det er svært viktig at det opplyses om at vaksinen er frivillig å ta, og at ingen skal tvinges eller «overbevises» til å ta en vaksine de ikke er trygge på.