Høringssvar fra Marianne Meuche Bjørnerud

Dato: 15.12.2020

Jeg vil ytre min mening som enkeltmenneske, som fagkonsulent innen psykisk helse som utøver av en godkjent utøverorganisasjon for komplimentære og interaktive terapeuter og utøvende helsecoach. Det viktigste vi er lært opp til og som er det styrende i alt vi gjør og i møte med klienter: ER ETISKE RETNINGSLINJER. Vi tar hensyn til enkeltmenneskets egne verdier og følger en demokratisk linje som handler om respekt. Dette forslaget som kommer opp nå gir meg assosiasjoner til nasjoner vi ikke skal sammenligne oss med. Dette er et press og diktat fra myndighetene som kler Norge dårlig. Jeg vil bestemme selv, jeg vil ikke at leger skal stå rett og føle at de ikke gjør jobben om de ikke anbefaler en hastevaksene som det er så liten erfaring med når det gjelder bivirkninger/senskader.