Høringssvar fra Bjørnulf Dyrud

Dato: 15.12.2020

Vaksinene er hasteutviklet og man vet ikke mye om sikkerheten rundt dem iom at de ikke er utprøvet over tid. Dessuten inneholder de en helt ny teknologi som vi ennå vet for lite om virkningen av.

Den hippokratiske eden som legen har tatt utfordres ved at de så og si tvinges til å utføre en handling overfor sine pasienter uten å vite utfallet på sikt. En slik overstyring hører hjemme i regimer vi ikke så gjerne sammenligner oss med. På bakgrunn av det nevnte er jeg i mot et slik forslag.

Jeg vil gjerne tilføye at høringsutkastene har alt for kort frist. Det har vært flere slike i det senere, og man kan komme til å tro at det gjøres med hensikt slik at folk ikke rekker å sette seg inn i hva ting handler om eller rett og slett ikke får vite om det. På den måten kan saker gjennomføres uten at folket har fått anledning til å uttale seg. Dette er alvorlig!