Høringssvar fra guri-kristine mundal

Dato: 15.12.2020

Høringssvaret må avvises på det sterkeste.

En leges ansvar er å påse at pasienten ikke skal påføres skade eller onde.

De nye covidvaksinene er eksperimentelle og er rett og slett fremdeles på forsøksstadiet, samtidig som de skal gis til mennesker uten at legemiddelfirmaene som utvikler dem på noen måte skal stå til ansvar for de eventuelle bivirkninger de påfører menneskelige forsøkskaniner.

Vaksiner tar det opp til 10 år og utvikle, med ekstensive dyreforsøk etc. før de kan injiseres i mennesker.

Her er det plutselig oppstått en situasjon hvor helsedirektorater etc i den vestlige verden setter Big Techs fantastiske profittbegjær i første rekke, og man kan undres over hvorfor nasjonalstater legger seg flate for disse firmaer, som har en lang rekke dubiøse tidligere forsøk bak seg med store utlegg til mennesker som er blitt ødelagte av deres vaksiner.

Når det nå innføres nanoteknologisk og uprøvede vaksiner uten motforestillinger, kan man bare spekulere i hva som egentlig foregår. Det virker som om vaksinene kan være en Trojansk hest i forhold til WEF, WHO, UN, IMF og Gates Foundation etc. sine ønsker om at verden skal tvinges inn i "The Great Reset" - og at korrupte regjeringer er med på deres agenda.

Vi vet at de ønsker full kontroll over "vanlige folk" - til fordel for dem selv. Klaus Scwab, direktøren for WEF, sier selv at implantater er en del av den såkalte "Fjerde Revolusjon" som de nå er i ferd med å rulle ut. Det er bare å lese litt på internettsiden deres det,- alt ligger åpent i dagen nå.

Tvangsvaksinering av frie mennesker,- blir jo som det reneste Mengele Zoo det.

Stopp dette tyranniet.