Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 132214

Dato: 15.12.2020

Tvangsvaksinering er ulovlig og kan følgelig ikke pålegges fastlegen. Jeg reserverer meg mot et slikt overgrep