Høringssvar fra Nye Borgerlige

Dato: 14.12.2020

Staten kan ikke beordre/lovfeste at et menneske skal innta en vaksine. Med norsk statborgerskap i betyr ikke det at staten eier meg og min kropp. Jeg er min eiendom/personlige inegritet.

Viser til Grunnloven paragraf 102

Enhver har rett til respekt for sitt privatliv. Statens myndigheter skal sikre vern om den personlige inegritet.

Staten kan ikke administrere min eiendom/personlige inegritet som de vil da det vil ansees som innbrudd.