Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 906256

Dato: 14.12.2020

Det å gjøre en helt ny hasteutviklet vaksine til en del av obligatorisk vaksinasjonsprogram oppfatter jeg som uklokt. Vitenskapelig grunnlag for erfaringene med vaksinen, samt effektiviteten av den er manglende. Dere bør ikke forveksle pressemeldingene fra produsenten med vitenskapelig forskning. Inkludering av en slik vaksine i obligatorisk vaksinasjonsprogram om kan fort bli en kostbar sak for staten mtp langsiktige bivirkninger, behandling for disse og søknader om skadeerstatning.

Hva er med vaksineingredienser som PEG( polyethylene glykol), som kan fremkalle potensiell dødelig allergisk reaksjon fordi opptil 70 % av befolkning produserer antistoffer mot PEG; Syncytin -1, dannelse av antistoffer mot den fører til hindring av placenta utvikling. Blir kvinner infertile av vaksinen? Hva er med mNeonGreen komponent som er basert på protein fra sjødyr med bioluminescente egenskaper. Hvilken funksjon har denne i vaksineinnhold? Det kan være interessant i bildediagnostikk, hvorfor befinner den seg i vaksine? Det stoffet har ukjent antigenehenskaper.