Høringssvar fra Inga Lome

Dato: 13.12.2020

«Det er ennå ikke forsvarlig å promotere og selge vaksiner mot covid19 da den ikke er trygg og kan være skadelig for en hel befolkning. Ansvarlige helsemyndigheter utviser ved dette konkrete forslaget total mangel på ansvarlighet og uten respekt for vitenskapelige data og ekspertise. Denne politisk motiverte hastebeslutningen viser med all tydelighet at grunnleggende menneskerettigheter blir skjøvet til side og ignorert. Regjeringen gjør seg her, ved dette forslaget med all tydelighet, skyldig i forbrytelser mot menneskeheten.»