Høringssvar fra Cato Signebøen

Dato: 11.12.2020

Folkevaksinering bør være 100% frivillig, derfor fremmes det herved høringssvar som er mot forslaget.