Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 905249

Dato: 14.12.2020

Kommer ikke på tale å ta noen som helst vaksine.