Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 181389

Dato: 15.12.2020

Jeg er i mot dette forslaget, fordi:

Vaksinasjon er frivillig i Norge. Dette forslaget vil kunne bidra til at mange vil føle seg tvunget eller forpliktet til å ta vaksinen fordi utspillet kommer fra deres egen fastlege.

Jeg mener også at dette forslaget vil bidra til innskrenke personvernet i Norge.