Høringssvar fra Frogner Helsesenter

Dato: 11.12.2020

De fleste fastlegekontorer har lokaler som ikke egner seg for massevaksinasjon når smittevern skal ivaretas samtidig. Observasjon av pasienter i etterkant av vaksinering vil være en flaskehals og en arena for smitteutbredelse; slik observasjon skjer gjerne på venterom og i korridorer, og der blir det fort fullt.

Vurderer man å bruke idrettshaller og konsertarenaer for vaksinasjon? Evt flyplasser og togstasjoner? Der finnes det jo infrastruktur for adkomst, køordninger, og store arenaer for observasjon etter vaksinering.

Dersom fastlegene skal pålegges å massevaksinere på våre kontorer, må det forutsettes at hjelpepersonell og fastleger også vaksineres i første pulje. En "tvungen" eksponering for flere tusen pasienter som skal vaksineres i løpet av en kort periode vil kreve at også vi beskyttes best mulig. Dette både for vår egen del, og for å sørge for at fastlegetjenesten ikke skal knele pga smitte, sykdom og karantene hos våre kontorer.