Høringssvar fra Innbyggere i Vestfold og Telemar

Dato: 15.12.2020

Høringsinnspill - om forslag til endringer i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram – vaksinasjon mot covid-19

Først: Hvorfor har dere så kort høringsfrist - hva er det som haster slik? Det framstår dessverre som useriøst. Derfor vil vi først be om en forlenget høringsfrist.

BIVIRKNINGER

Å legge opp et nettverk for vaksinering av kommersielle produsenter kan gå riktig galt. I 2009 fikk flere hundre nordmenn, mange barn og unge, narkolepsi av svineinfluensavaksinen. Og det til tross for myndighetene garanterte av vaksinen var sikker. Kan dere utelukke at dere gjøre samme feilen i denne forbindelse.?

Dagbladet hadde nylig en sak om dette: "Svineinfluensavaksinen Pandemrix ble godkjent for barn - uten å være testet på barn."https://www.dagbladet.no/nyheter/godkjent-for-barn---uten-testing/73050408

Alle vaksiner har bivirkninger. Legemiddelindustrien har nektet for det i stor grad. Men merk hva som står i høringsnotatet:

"Bivirkningsregistering: Fastlegene skal i medhold av bivirkningsregisterforskriften § 3-1 registrere bivirkninger og melde inn i BIVAK-registeret fortløpende med riktige vaksineopplysninger (inkl. batchnummer) og med mest mulig detaljerte medisinske opplysninger (tidligere sykdommer, legemidler i bruk, aktuell sykdom osv)."

Altså: Myndighetene medgir at det er bivirkninger.

En varsler har uttalt at den ny vaksinen vil gjøre kvinner sterile. I et forbindelse med utprøving av ny vaksine skal 61 av 63 kvinner mistet sin fruktbarhet. Vi kan ikke verifisere den informasjon.

Derimot har det kommet informasjon fra den katolske kirken i Kenya om at mange jenter har blitt sterile etter vaksinering. Derfor må myndighetene være åpne for den bivirkningen. Merk at

WHO (Verdens helseorganisasjon) skal være deltager i dette, det er WHO som har erklært korona-pandemien, covid-19.

Varsler om vaksinevirkning, 97 prosent av kvinnene blir sterile: https://madisonarealymesupportgroup.com/2020/08/24/gsk-whistleblower-covid-vaccine-caused-sterility-in-97-of-women/

500 000 kvinner og barn i Kenya har blitt sterile på grunn av vaksinering, UNICEF og WHO er angivelig med: https://tpchronicles.com/un-vaccines-sterilize/

FLERE KRONISKE SYKDOMMER FOR VAKSINERTE

Forfatter Trond Skaftenmo har i sin nye bok om vaksiner fått fram dette poenget:

Robert F. Kennedy jr. har fått tak i dokumenter som myndigheten ikke ville publisere. Disse dokumentene viser at når man sammenlignet vaksinerte mot uvaksinerte økte risikoen for kroniske

sykdommer dramatisk hos vaksinerte, det gjaldt spesielt autoimmune sykdommer.

Fritt vaksinevalg har også informert de siste årene: Det drives akademisk sensur når det gjelder kritikk av vaksiner, ikke diskusjon om vaksiner i legekretser. 50 prosent av informasjon innenfor helsebransjen er løgn. Legeutdanningen styrt av den farmasøytiske industrien. Korona-krisen treffer den eksistensielle angst vi alle har i oss.

Folk tror vaksiner er grundig etterforsket (!) – feil.

Andre momenter:

* Overdriver det positive i forbindelse med vaksiner

* Vaksineskader: diabetes, autisme

* I USA 53 vaksiner nå for babyer/små barn

* I USA i 2030: 50 prosent av barna vil ha autisme (i 1979 en per 2500)

* Korona-smittet: de fleste merker ingenting (!)

* Pandemiøvelse oktober 2019

* Totalt falskneri

* Korona-krisa er politisk drevet, og vaksine lansert som den eneste løsningen (!)

* Må snakke ned alternative løsninger, vi står overfor et trossystem

* Korona omtrent som vanlig influensa, dødelig 0,1 + 0,3 prosent

* Manipulerende dødstall

* Totalitært regime under dekke av velgjøring

* Japan ikke nedstengt – gått greit her

* Befolkningen er manipulert

* Løgn

* WHO, aersol-spredning

* Tvangsvaksinering, altomfattende, totalt digitalt, full overvåkning. ID 2020.

* GMO som vanlig vaksine, våre celler blir manipulert til selv å produsere virusprotein

* Ny vaksineteknoloigen basert på mRNA og DNA vil genetisk modifisere kroppens egne celler

* Planer til Rockefeller Foundation tilbake til 2010, Lock Step (hvordan få verden i kne med en pandemi)

* Får disse kreftene (oligarki, elitefamilier) kjøre på, kjempekrise

* Det har vært demonstrert mot korona-tiltakene. Et slagord Berlin: «Vi bråker fordi dere stjeler vår frihet»

* ID2020, digital immunpass, tyranni, elite redusere antall mennesker, redusere med roboter, pengeløst samfunn, kunstig intelligens, transhumanisme

* FN + Rockefeller + Folkehelseinstituttet FHI (får penger av Rockefeller, uklare regnskap)

* Fritt vaksinevalg ikke prinsipielt mot vaksiner, men de må bygges på et vitenskapelig grunnlag

I en brosjyre skriver Fritt vaksinevalg:

1. Coronvaksinen – en eksperimentell hasteutviklet vaksine med ukjente biologiske og genetiske langtidsvirkninger.

2. Gjennomsnittsalderen for de som dør av korona er 82 år.

3. Skremselspropaganda i 2009, ble sagt vaksine var trygd, men lite utprøv og mange fikk alvorlig bivirkninger (narkolepsi)

4. Vaksineprodusenter er fritatt for økonomisk ansvar i forhold til de som ble skadet av vaksinene.

5. I vaksinestudier benyttes ikke nøytralt placebo.

6. Under coronapandemien demokratiske rettigheter tilsidesatt, mange land med overvåkingssamfunn med kartlegging av innbyggerne.

7. Covid-pass på vei, de som ikke følger kravene, risikerer å bli fratatt grunnlegende rettigheter

SKAL BESKYTTE BEFOLKNINGEN - HANDLER DETTE MER OM ØKONOMI OG MAKTPOLITIKK?

Vi vil dermed framheve: Det er myndighetene og regjeringens oppgave å beskytte befolkningen, også mot dårlige legemidler og vaksiner.

Hvis myndighetene ikke lenge har denne oppgaven, at vi skal se bort fra Grunnloven og så videre, ved for eksempel at det skulle være hold i at Norge ikke er et land, men en korporasjon underlagt maritim lov - så ber vi dere om å informere oss om dette. Vi velger å holde oss til Grunnloven og andre lover i kongeriket inntil noe annet er bekjentgjort.

Vi må også understreke at det er gigantiske legefirmaer som styrer mye av utviklingen på vaksineområdet. Disse har også økonomiske motiver. Vi ber myndighetene ta dette med i beregningen når det ønsker å vaksinere mot covid-19. Hvor mye av dette handler om økonomi? Vi vet at den største bidragsyteren til WHO nå er Bill & Melinda Gates Foundation. Informasjon i april var at stiftelsen økte støtten til WHO fra 100 millioner til 250 millioner dollar.

https://www.aftenposten.no/verden/i/wPGQ55/gates-stiftelse-oeker-stoetten-til-who

USA har trukket seg ut fra samarbeidet med WHO, presidentens begrunnelse har vært: At organisasjonen skal ha fremmet feilinformasjon som ble spredt av kinesiske myndigheter. Også flere eksperter har argumentert for at pandemien kunne ha blitt stanset dersom kinesiske myndigheter hadde tatt grep med en gang det nye viruset ble oppdaget. De mener også at WHO kunne dempet smittespredningen ved å tidligere erklære at koronaviruset kunne bli en pandemi.

https://www.folkogforsvar.no/trump-trekker-stotten-til-who/

Vi mener de norske myndigheter må ta innover seg at covid-19 kan handle om både om ønske om gigantiske inntekter pluss maktpolitikk.

Derfor blir vi svært urolig når det er en kort frist på en såpass viktig sak. Skal en holde det vitenskaplige og det helsefaglige i fokus, må en ha god tid og forske og veie de ulike alternativer.

BÅND TIL ROCKEFELLER FOUNDATION? PANDEMIEN VAR PLANLAGT?

Faktisk framstår dette som at Norge vil framstå som best i vaksineklassen selv om det går på bekostning av fakta. Det et også et spørsmål om Folkehelseinstituttet som styrer mye av vaksinepolitikken i Norge har tett bånd også økonomiske til Rockefeller Foundation som har øvd på pandemier siden 2010 og som i et dokument i det året nærmest forteller i detalj det som faktisk inntraff i 2020.

Link dokument Rockefeller Foundation: https://thealterofdeceit.net/2020/05/09/rockefeller-foundation-paper-published-in-2010-lockstep/

Står vi overfor en planlagt pandemi for å innføre et mer autoritært samfunn - og norske myndigheter spiller med?

LAV DØDELIGHET - IKKE BELAST LEGENE - TREKK FORSLAGET

Når det gjelder: "For å legge best mulig til rette for kommunenes planlegging og gjennomføring, foreslås det å innføre

en midlertidig plikt for fastlegene til å bidra til at egne listeinnbyggere blir vaksinert mot covid-19": Det er ikke nødvendig, for det haster ikke. Dødeligheten for covid-19 er langt under dødeligheten i forbindelse med influensa. Fastleger er allerede overarbeidet og har svært mange pasienter. Å belaste disse ville ikke tjene noen, verken de som eventuelt skal vaksineres, andre pasienter eller legene selv.

Vi ber derfor om å trekke forslag tilbake.

Og merker oss dette i notatet - og mener at slik bør det være videre: "Vaksinering er imidlertid ikke definert som en allmennlegeoppgave, og det følger derfor av forskriften at vaksinasjon i utgangspunktet ikke inngår i fastlegenes ansvar"

Når det gjelder lovene i bildet, heter det i høringnotatet:

"Det fremgår av helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 at kommunen skal sørge for at personer som

oppholder seg i kommunen tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester. Videre følger det av

smittevernloven § 7-1 første ledd at kommunen skal sørge for at alle som bor eller midlertidig

oppholder seg i kommunen med hensyn til smittsom sykdom er sikret nødvendige forebyggende

tiltak, undersøkelsesmuligheter, behandling og pleie utenfor institusjon og pleie i sykehjem eller

annen kommunal helseinstitusjon. I medhold av forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram § 2 skal kommunen tilby og gjennomføre vaksinering mot smittsomme sykdommer. Dette omfatter

vaksinering mot covid-19, jf. forskriftens § 3 første ledd bokstav c."

Spørsmål:

* Er dette covid-19-vaksinering egentlig nødvendige helse- og omsorgstjenester?

* Er dette et forebyggende tiltakt?

* Hvordan vet vi at denne vaksinen hjelper mot smittsom sykdom?

* Og vet vi virkelig at viruset eksisterer (se nedenfor)?

* Vet vi at testen som angivelig påviser covid-19 fungerer slik den skal? (se nedenfor)

PRIVATLIVETS FRED OG REGISTRERING

Det skal meldes elektronisk i etterkant står det. Hvilke garantier har i mot at den enkelte ikke kommer inn i et registrer som kan misbruke?

Det heter dessuten fra notatet: "Identifisering av pasienter i risikogruppen. En sentral oppgave for fastlegene vil kunne være å identifisere personer på egen liste som skal tilbys vaksine."

Det kan se ut som om de norske myndigheter etterstreber et system for en oversikt over innbyggernes vaksinering. Dette er uheldig, og kan handle om at privatlivets fred er i fare. Kanskje på linje med Tyskland på 1930-tallet eller dagens Kina. Det er flere kilder som forteller oss at en rekke av de mest innflytelsesrike selskaper og personer ønsker seg et teknokrati. Der vil etter all sannsynlighet ikke de demokratiske rettigheter være i fokus.

Kort sagt: Er covid-19 er verktøy for gi mer makt til de innflytelsesrike globalistene som ønsker en svekket nasjonalstat?

ER VIRUSET ISOLERT VITENSKAPELIG? IKKE SVARE FRA MYNDIGHETENE ETTER SEKS MÅNEDER

Vi har for vår del siden i sommer flere ganger stilt spørsmål om det vitenskapelig grunnlaget for det angivelige viruset og om PCR-testen. Så langt har vi ikke fått svar.

Igjen virker det useriøst.

Vi jobber som alle nordmenn under pandemien for å følge opp tiltak og hjelpe til så godt vi kan. Når vi innbyggere stiller spørsmål om forholde til uroer oss, så lar myndighetene være å svare, fasiten så langt.

Vi tar med siste brev som er sendt Helse- og omsorgsdepartement, som vi heller ikke har fått svar på.

Til

Norske helsemyndigheter ved Helse og omsorgsdepartementet

Kopi til: Ulike partier, instanser og andre (også til kommunene)

Klage over at vi ikke har fått svar og ber dere igjen om å svare på: Er det isolert et covid-19-virus og måler PCR-testen faktisk bare ekosomer? Nedstengingen er følgelig meningsløs og ødelegger for alle?

Norge er i korona-krise fortsatt, mange i Vestfold og Telemark - og resten av landet - er rammet av harde korona-tiltak, og små og store er redde og mistenksomme.

Vi har rettet spørsmål til dere om det vitenskapelig grunnlaget for korona-viruset og PCR-testen.

Disse er vesentlige spørsmål for oss, den norske befolkningen og næringslivet.

Spørsmålene ble sendt første gang i juni - ikke besvart, og andre gang i september - ikke besvart.

Hvis ikke de harde tiltakene er grundig vitenskapelig funderte, risikerer vi at vi får en masse angivelige korona-virus og pandemier de neste årene - og utallige vaksineoppfordringer, vaksinebivirkninger, svekkelse av befolkningens immunforsvar, en omfattende overvåkning og politivirksomhet. Vi risikerer i tillegg påstander om muterte virus blant våre husdyr og en følgelig nedslakting, slik det er gjort med minken i Danmark.

Vi gjør oppmerksomme på at tusenvis av leger verden over nå sier at pandemi-tiltakene er feilslåtte. Andre sier at korona-pandemien er et bedrageri for å overføre mer makt og penger til de én prosent rikeste og dere teknologiselskaper - CNN informerte 1. desember at Kina hadde hemmeligholdt covid-19-tall, teknologiselskapene og deres eiere har stor innflytelse på Kina. Dette tyder på at pandemien i praksis er mer politikk enn helse.

Det er dermed vesentlig at de norske myndigheter åpent og ærlig svarer på innbyggernes spørsmål.

Vi ber dere derfor igjen besvare våre seks spørsmål gjengitt nedenfor - så fort som praktisk mulig. Og vi viser blant annet til paragraf 11 i forvaltningsloven.

1. Er det funnet og isolert et selvstendig virus knyttet til Covid-19?

2. I så fall hvilke vitenskapelig data er frambragt?

3. Kan norske myndigheter verifisere eller ikke verifisere at Covid-19/SARS-CoV-2 faktisk er eksosomer?

4. Siden PCR-testen går på sekvenser - ikke virus - og gir opptil 80 prosent «false positive» vil myndighetene slutte å bruke den?

5. Hvis norske myndigheter har misforstått det vitenskapelige i forbindelse med korona-pandemien, vil dere oppheve alle tiltak - og har innbyggerne og selskaper i landet rett til erstatning?

6. WHO har oppgitt en sekvens for testing av virus, sekvensen er det menneskene har - kromosom 8 - hva er forklaringen?

Vi ønsker dere for øvrig alle en god og fredelig jul.

Med vennlig hilsen innbyggere i Vestfold og Telemark

Kontakt: vestfoldtelemark@caramail.com Kontaktperson: Sven-Inge Johansen 2.12.2020

Vedlegg:

Lenke til erklæringen undertegnet av 50 000 leger og forskere: https://gbdeclaration.org

VG info om Kina og covid-19: https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/pA1JLR/cnn-kina-hemmeligholdt-covid-19-tall

Portugisisk domstol: PCR-testen er ikke pålitelig: https://steigan.no/2020/11/domstol-i-portugal-pcr-testene-er-upalitelige/

OPPSUMMERING:

Vi ber gå inn på alle punkter i dette innspill - og trekke forslaget tilbake.

Med vennlig hilsen innbyggere i Vestfold og Telemark

Kontakt: vestfoldtelemark@caramail.com Kontaktperson: Sven-Inge Johansen 14.12.2020