Høringssvar fra Gunnar Johansen

Dato: 14.12.2020

Gunnar Johansen.

Det vil være en meget urimelig handling å tvinge fastlegen til å utføre en vaksinasjon på en person som ikke ønsker dette. Dette er et sterkt overgrep mot befolkningen. Spesielt når en ser det merkelige og tvilsomme i hele vaksineutviklingen, når en leser spesialistenes uttalelser. Konklusjon er at fastlegen og pasienten må slippe tvang.