Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 198124

Dato: 12.12.2020

Nei, ingen endringer i loven!