Høringssvar fra Eva Kosther

Dato: 14.12.2020

Høringsfristen bør/må forlenges. Ønsker ikke en vaksine som er så lite utprøvd. Norges folk må selv få bestemme om de vil ta vaksinen eller ikke. Når ikke legemiddelfirmaene ønsker å ta noe ansvar for evt. bivirkninger, så virker jo hele dette opplegget med lovendring noe suspekt.