Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 639805

Dato: 11.12.2020

Høringssvar til Høring - forslag til endringer i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram - vaksinasjon mot covis-19:

Vaksinasjon mot covid-19 må under alle omstendigheter være frivillig. Personer med tidligere historie der vaksinasjoner har hatt negativ innvirkning på helsen må ha mulighet til å velge. Personer som lider av autoimmune sykdommer som tidligere har opplevd forverring eller der man frykter at covid-19-vaksinen kan utløse forverring av tilstanden, må kunne gis mulighet for fritak.