Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 173044

Dato: 15.12.2020

Fullstendig imot tvangsvaksinering. Vi vet ikke om denne vaksinen beskytter mot dette viruset. Dette er utalt av spesialist Nakstad (dagsreven 15/12-20)