Høringssvar fra Linda

Dato: 15.12.2020

Vil beholde retten til å velge.