Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 804176

Dato: 14.12.2020

Tvangsvaksinering AKSEPTERES IKKE.