Høringssvar fra Geir Trygve Hovland

Dato: 15.12.2020

Jeg mener denne høringstiden er alt for kort. Fem dager. I en så alvorlig sak så må de med kunnskap få tid til å i det minste vite at dette ligger ute.

Foreslår til midten av januar.